PK-huset

PK-huset är ett av de varuhus/gallerior i Stockholm som kombinerar kontorslokaler med butikslokaler. Det ligger i Norrmalm mitt emot Kungsträdgården.

galleria på NorrmalmAtt PK-huset byggdes på 70-talet är lätt att se på dess design och kan även utläsas av dess namn. Det började byggas 1971 och var klart tre år senare. Detta för att bli huvudkontoret för Sveriges Kreditbank. När denna bank sedan gick ihop med Postbanken (1974) skapades Post- och Kreditbanken, eller PK banken som man sa. Det är därmed även härifrån huset har fått sitt namn.

Huset står idag på den plats där tidigare Sagerska husen stod. Under 60-talet gick en stark ”rivningsvåg” i Sverige och en mängd äldre byggnader revs ner för att ge plats åt modern arkitektur. Men på 70-talet vände detta och man började anse att det fanns orsak att bevara de äldre minnena.

När så Sagerska husen planerades att rivas i början av 70-talet skapade stark kritik och opposition kring detta. För att skapa en kompromiss utarbetade man en plan där man skulle bygga det nya huset innanför fasaden på Sagerska husen. Med en mindre fasadrenovering och justering av byggnationen ansåg vissa att en kombination skulle vara möjlig. Ett modernt innehåll med en historisk fasad.

Men idén gick inte igenom och huset revs och gav plats för PK-banken.

Det blev istället en rödrosa fasad och en byggnad på fyra våningar. På vissa ställen är det upp till åtta våningar. Det är tornbyggnader som bland annat står vid NK och ner mot Norrlandsgatan. Dessa torn ramar in en vacker takterrass. En terrass som få shoppare vet om att den existerar när de besöker någon av butikerna inne i huset.

Inne i byggnaden finns långa gångstråk formade av arkader. Här finns ett flertal mindre butiker och större affärskedjor. Det är ovanpå dessa arkader som sedan kontorsplatserna finns. Många av dessa är så kallade cellkontor vilket betyder att de är mycket små.

Även om byggandet av PK-banken resulterade i att det mycket fina Sagerska husen revs så har en äldre stil bevarats i huset. Det är till stor del orsaken till att huset är blåmärkt. Det betyder att det är en ”Synnerligen kulturhistoriskt värdefull byggnad”.